Oprogramowanie Otwartych Źródeł

Open Source oprogramowanie, które jest najczęściej rozpowszechniane na licencji GNU GENERAL PUBLIC LICENSE (GNU GPL), GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE (GNU LGPL), Mozilla Public License 1.1 (MPL). Oprogramowanie Open Source przede wszystkim daje możliwość nieograniczonego dostępu do kodu źródłowego i każdy użytkownik może wprowadzać poprawki, zmiany i kompilować źródła. W tym miejscu podkreślić należy, że oprogramowanie (Open Source) może ale nie musi być Wolne tzn. rozpowszechniane na licencji (Free Software), i trzeba zdawać sobie sprawę z tej istotnej różnicy …

Share Button

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *