Wolne Oprogramowanie

Free Software, to oprogramowanie, które jest najczęściej rozpowszechniane na licencji GNU GENERAL PUBLIC LICENSE (GNU GPL), GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE (GNU LGPL). Wolne Oprogramowanie jest swobodnie (bezpłatnie) rozpowszechniane licencja nie zabrania komercyjnego wykorzystywania, pobierania opłat np.: za pozyskanie, nośnik na którym zostało zarchiwizowane, pomoc i wsparcie techniczne, instalację i administrację, doradztwo. Jednocześnie licencja zabrania, ograniczanie swobody wykorzystywania i rozpowszechniania …

Ze względu na darmowy charakter Wolnego Oprogramowania (Free Software) licencja nie udziela gwarancji jakości, wsparcia technicznego, jak również przydatności. Twórcy Free Software nie ponoszą winy za jakiekolwiek szkody wynikłe podczas instalacji i używania oprogramowania …

Share Button

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *